SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve ÇEVRE POLİTİKASI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve ÇEVRE POLİTİKASI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve ÇEVRE POLİTİKASI

YÜREKLİ KAĞIT ÇEVRE POLİTİKASI 

 

Yürekli Kağıt olarak, sürdürülebilir bir gelecek için çevre politikamızın en üst seviyede tutulması gerektiğine inanıyoruz. Çevrenin korunması ve atık yönetimi konusundaki sorumluluğumuzun bilincinde olarak, atık yönetimi süreçlerinde en yüksek kalite ve güvenilirliği sağlamayı hedefliyoruz.

Müşterilerimizin çevresel etkilerini en aza indirgemelerine yardımcı olmak için atıkları yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek, çevre kirliliğini en aza indirmek, yasal gereklilikleri karşılamak ve yenilikçi çözümler sunmak gibi hedeflerimiz bulunmaktadır.

Çevre dostu uygulamaları kullanarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunuyoruz ve bu sayede doğal kaynaklarımızı koruyoruz.Tüm çalışanlarımızı çevre konusunda eğiterek bilinçli bir yaklaşım benimsiyor ve müşterilerimizi de çevre dostu uygulamaları benimsemeye teşvik ediyoruz.Bu sayede, çevresel sorunlara duyarlılık konusunda farkındalık yaratıyoruz ve sürdürülebilir bir gelecek için elimizden geleni yapıyoruz.

Yürekli Kağıt olarak, çevreye saygılı bir şirket olmak için elimizden geleni yapıyoruz.Çevre kirliliği ve çevresel riskleri en aza indirmek için çalışıyoruz.Sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışarak, doğal kaynaklarımızı korumak ve atık yönetiminde lider olmak için çaba gösteriyoruz.

Sıfır atık ve yönetimi konusuna büyük önem veriyoruz. Çalışma alanlarımızda, atıkların doğru bir şekilde ayrıştırılması ve yönetilmesini sağlıyoruz. Atıkların kaynağında azaltılmasına öncelik veriyor ve geri dönüşüm veya bertaraf için lisanslı firmalara gönderiyoruz. Atıkların türlerine göre ayrılmış alanlarda geçici olarak depolanması sağlanırken, tehlikeli atıklar, tehlikesiz atıklar ve hurda atıkların ayrı ayrı toplanması ve yönetilmesi de firmamızın atık yönetimi için kullandığı bir uygulamadır.

Yürekli Kağıt,T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilmiş tehlikesiz atık toplama ve ayırma belgesi ve ambalaj atığı çevre izin ve lisans belgelerine, bunun yanında çevre yönetim sistemi ve sıfır atık belgelerine sahiptir.