İSG POLİTİKASI

İSG POLİTİKASI

İSG POLİTİKASI

Yürekli Kağıt; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili mevzuatlara ve uluslararası sözleşmelere uymayı, çalışma alanlarında iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılarak engellenmesini ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasını ve tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile çalışmasını hedefler. Bu amaçla,

 

1-İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin işveren ve tüm çalışanların sorumluluğu olduğunu, bunun bilinciyle birlikte hareket etmeyi,

2-Çalışanlarımıza fiziksel ve psikolojik olarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmayı, çalışmalar nedeniyle oluşabilecek meslek hastalıkları ve iş kazalarını önlemek için, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamayı,

3-Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, misafirlerimiz ve tüm iş ortaklarımızı iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ile ilgili bilgilendirmeyi, işyerinde, evde ve sosyal hayatta, güvenli davranışlar geliştirmelerini sağlamayı, iş güvenliği bilinci ile çalışmalar yürütmelerini sağlamayı,

4-İşin, kişiye uyumunu artırmak için uygun makine ekipman teçhizat ve üretim metotları belirlemeyi, mevcut üretim metotlarını iyileştirmeyi ve tüm çalışmalarda işe uygun ekipman kullandırmayı,

5-Şirket geneli belirlenen tehlikelerin bertaraf edilmesi için çalışanların da katılımıyla tehlikeleri kabul edilebilir düzeye indirgemeyi ve sürekli iyileştirme ilkesini benimseyerek ilerlemeyi,

6-Doğaya saygı ilkesi ile çevre sağlığının korunması için, yönetim planı içerisinde yapılan çalışmaların her aşamasında duyarlılıkla hareket etmeyi,

Taahhüt eder…