+90 212 495 15 97
info@yureklikagit.com.tr

Belgelerimiz

Anasayfa Belgelerimiz

Belgelerimiz aşağıdadır.

Teklikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi
TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA AYIRMA BELGESİ
Çevre İzin ve Lisans Belgesi
Gizli Malzemenin Güvenli İmhası
Biz Kimiz ?
Sürekli gelişen sanayi, teknoloji ve artan nüfus ile doğal kaynaklarımız her geçen gün azalmakta, doğa geri döndürülemez biçimde tahrip edilmektedir. Atık kağıtların ham madde olarak tekrar kullanımı geri dönüşüm tesisleri ile sağlanmakta, böylece artan tüketimin doğal dengeyi bozmasının ve doğaya verilen zararın önüne geçilmektedir.
Son Yazılar
Evrak, Arşiv, Doküman Parçalama & İmha
Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma